Qusar Həzrəzuxul avtomobil yolu

Aşırım sayı 6, L=116 körpü

Sifarişçi: Taleh A MMC
İl: 2013
Layihə rəhbəri: Rüstəmov Bilal