Tunel işləri

Tunel tikintisi xüsusi təcrübə tələb edir. Bu sahədə ixtisaslaşmış mütəxəssis fəaliyyətini sizə təqdim edən şirkətimiz örtülmüş tunellərin və rampaların, giriş şaftlarının və digər yeraltı konstruksiyaların inşası üçün çoxillik təcrübəsindən istifadə edir. Bu zaman yarana biləcək bütün çətinliklər büdcə və nəzərdə tutulmuş zaman müddəti daxilində ən optimal şəkildə həll olunaraq, tunel tikintisinin təhlükəsiz şəkildə başa vurulması təmin olunur.