Xüsusi qurğuların tikintisi


  • Radiorabitə, radio və televiziya qurğuları və qüllələr
  • Rezervuarlar və qazholderlər (qaz anbarları)
  • Elektrik ötürücü xətləri
  • Sənaye sobaları, tüstü boruları, silos quyuları, su qüllələri, qradirnilər
  • Boru kəmərləri (magistral, yerli əhəmiyyətli)