Hidrotexniki işlər


  • Sualtı texniki işlər
  • Dambaların (torpaq bəndlərin) tikintisi
  • Pirslərin tikintisi
  • Sahilbərkitmə işləri
  • Su anbarlarının tikintis