Magistral və yol xətlərinin çəkilməsi

  • Sifarişçi sorğusuna əsaslanan dizayn işləri.
  • Yolların yenidən bərpası
  • Köhnə səkilərin sökülməsindən və ya yolların yaradılması üçün torpağın hazırlanmasından ibarət olan sahələrin hazırlanması.
  • Yeni texnologiyaya əsaslanan yol örtüyü.