Sənaye və mülki obyektlərin tikintisi


Sənaye və mülki obyektlərin tikintisində əsas prinsiplərimiz:
 
  • Ekoloji tələblərə uyğunluq, enerji və resurs qənaətinin təmin edilməsi (xüsusən, torpağa qənaət);
  • İstehsal sahəsinin şəhərsalma xüsusiyyətləri ilə əlaqələndirilməsi;
  • İnsan və nəqliyyat axınının aydın şəkildə ayrılması;
  • Binaların struktur bölmələrinin, sistemlərinin və materiallarının etibarlılığını və təhlükəsizliyini təmin etmək;
  • Tikilməkdə olan sənaye qurğuları üçün yanğına qarşı və partlayışa qarşı tələblərin yerinə yetirilməsi;
  • Müasir və etibarlı mühəndis-texniki infrastrukturun təşkili;
  • İş üçün bina daxilində optimal şəraitin və mikroiqlimin təşkili;
  • Tikintidə tullantısız və ya az tullantılı texnologiyalardan istifadə;
  • strukturu səs-küyün, vibrasiyanın, elektromaqnit sahələrinin təsirindən qorumaq üçün tədbirlərin görülməsi daxildir.