Mühəndis-kommunikasiya və şəbəkələrin qurulması işləri


  • Mərkəzləşmiş istilik və ventilyasiya, kondisoner, pnevmotransport və aspirasiya sistemlərinin quraşdırılması.
  • Texnoloji boru, su və kanalizasiya xətlərinin, avadanlıqların, uçot və nəzarət cihazlarınin quraşdırılması.
  • Elektrik təhcizatı sisteminin quraşdırılması.
  • Alçaq gərginlikli xətlərin və avtomatik yanğınsöndürmə sistemlərinin quraşdırılması.