Körpülərin və yol ötürücülərinin tikintisi

  • Hidroizolyasiya körpülərində işlər;
  • Körpü konstruksiyalarının tikintisinə qədər aparılan torpaq işləri;
  • Yerüstü keçidlər üçün metal konstruksiyaların yaradılması və quraşdırılması;
  • Metal büzməli boruların və ya prefabrik metal büzməli konstruksiyaların quraşdırılması;
  • Körpü keçidlərinin aşırımlı konstruksiyalarının metal konstruksiyalarının quraşdırılması;
  • Körpülərin və yerüstü keçidlərin monolit və yığma dəmir-beton konstruksiyalarının quraşdırılması;
  • Tikinti konstruksiyalarının rənglənməsi;
  • Üst tikililərin dəyişdirilməsi;