Svay işləri


  • Qazılmış  quyularda svay bünövrələrin tikintisi
  • Diametri 400 mm-ə qədər olan maililər də daxil olmaqla qazılmış inyeksiya svaylarının quraşdırılması
  • “Yerdə divar” üsulu ilə qapalı konstruksiyaların (çuxurlar, keçidlər, dayanacaqlar və digər yeraltı tikililər) istehsalı
  • Split və ya tangensial qazma inyeksiya (qazma) svayları istifadə edərək, bünövrə çuxurları üçün svay maneələrin tikintisi.
  • Anker svaylarının və yer ankerlərinin quraşdırılması
  • Müxtəlif diametrli quyuların qazılması ilə bünövrə gövdəsinə və təmas zonasına xüsusi məhlulların vurulması yolu ilə bünövrələrin möhkəmləndirilməsi.